Centropa magazín
Bezpečnost a značení

Máte zajištěné značení v logistickém skladu?

značení v logistickém centru

V logistických centrech je vysoká koncentrace vozidel a chodců. Velmi často v nich dochází k poškození majetku a nehodám. Proto abyste jim předešli, musíte mít v logistických centrech zabezpečené značení, které vám riziko výskytu nehod sníží na minimum.

Co si představit pod logistickým centrem/skladem?

Logistické centrum je jakýsi centrální bod, ve kterém dochází ke zpracování toků zboží mezi dodavatelem a odběratelem. Slouží k třídění, kompletaci a uskladnění zboží. Hlavním přínosem výstavby logistického centra je radikální snížení počtu cest mezi dodavateli a odběrateli. To znamená, že díky logistickým centrům není potřeba mít ani tolik dopravních prostředků a doprava zboží se stává mnohem efektivnější.

V praxi se jedná o obrovské komplexy,které představují něco jako obří sklad o několika tisících metrech čtverečních. V takových prostorách se pohybují stovky pracujících a dopravních prostředků jakými jsou třeba nákladní vozidla nebo vysoko zdvižné vozíky (VZV).

Vysoký výskyt vozidel a chodců je v takových komplexech na denním pořádku. Jejich infrastruktura je složitá a díky velké koncentraci lidí a vozidel, může často docházet k nehodám, které pro účastníky nehody můžou být i osudné. Bezpečnost je v takových areálech vždy na prvním místě.

logistické centrum

Příklad rozsáhlého logistického centra (zdroj: stavbaroku.cz)

 

 

Správné značení sníží počet nehod a nastolí pořádek

Abyste takovým nežádaným kolizím předešly je více než nutné mít v prvé řadě perfektně zajištěné značení v logistickém skladu. Především máme na mysli podlahové značení, které nás vizuálně informuje, kam a jaká je hranice, po kterou můžeme uložit daný náklad. Dalším typickým prvkem je vyznačení místa určeného pro přecházení chodců nám známému jako přechod pro chodce neboli hovorově řečeno “zebra”.

Podlahové značení v logistických centrech vám zcela jistě stačit nebude. Všechno totiž nejde  sdělit pouze touto formou neverbální komunikace. Ale je nutné jej doplnit i vhodným obrazovým prostorovým značením. To se často vyskytuje v úrovni očí a díky němu se dozvíme ještě daleko více.

Takovým značením jsou dopravní značky, se kterými se můžeme sejít i na silnicích v běžném životě. A navigují tak účastníky komunikace, například kam mají jet nebo naopak kam mají vjezd zakázán.Dále musíte mít označené sloupy, rampy, dveře, rohy, zábrany vjezdu, parkoviště, naváděcí čáry apod.

Kdo vám může se značením pomoct?

Jedničkou v oblasti značení logistických center, ale i jiného dopravního a bezpečnostního značení po celé České republice je společnost J.A. CLEAN spol. s.r.o. Jejich dlouholeté zkušenosti se odráží v jejich kvalitně odvedené práci pro významné společnosti jako Škoda Auto, DHL, Continental Automotive, Volkswagen Slovakia a mnoho dalších.

Nejnovější články z této kategorie

Bezpečnostní značení na pracovišti a jeho význam

Bezpečnostní značení je jeden z důležitých prvků těch prostor, kde dochází k manipulace s velkými stroji a závažími, ale také kdekoliv, kde se dochází k blízkému kontaktu mezi lidmi a vozidly. Typickým příkladem jsou skladové provozy, kde se běžně setkává lidská i strojní síla. Aby nedošlo k úrazu nebo poškození, je velmi důležité, aby byly prostory pečlivě označeny bezpečnostními symboly, které všichni účastníci provozu dodržují.

Číst

Plošina jako přívěsný vozík

"Hele, tam na fasádě vyměň výbojku, nesvítí", asi tak se ve firmách zadávají zdánlivě jednoduché úkoly. Mnohdy si však nadřízený neuvědomuje fakt, že i výška 2 m, může zaměstnanci při nedodržení určitých pokynů a pomůcek způsobit pád. Většina pádů v rámci pracovních úrazů má za následek ranění, někdy dlouhodobějšího charakteru. V krajních případech může dojít i k úmrtí.

Číst

Školení obsluhy VZV

Pro obsluhování vysokozdvižných vozíků je nutné kvůli bezpečnosti na pracovišti absolvovat školení a získat tak certifikát o dokončení školení. Jak takové školení probíhá?

Číst

Centropa magazín
Svět firemních budov