Centropa magazín
Bezpečnost a značení

Protipožární dveře od SPEDOSU dokáží zachránit život

Dnes se budeme bavit o ochraně lidských životů při vzniku požáru. Jelikož občas se stane, že dojde ke zkratu nebo jiné závadě a vlivem několika faktorů může dojít k zahoření vašeho domů nebo naopak průmyslové budovy. Pokud vznikne oheň v noci v rodinném domě, kde nejsou žádné ochranného protipožární systémy nebo hlásiče, dost často má fatální následky, vedoucí až k úmrtí členů rodiny, kteří se otráví jedovatým plynem. Cílem různých zákonů a osvětových akcí je přimět společnost, aby předcházela těmto tragédiím a instalovala do svých obydlí požární hlásiče nebo například protipožární dveře, které zabrání šíření ohně na dobu nezbytnou k opuštění domu nebo průmyslové haly.

 

Příčiny vzniku požáru

Jelikož nám elektrické spotřebiče významně ulehčují život, obklopujeme se jimi a často nás ani nenapadne, že za určitých okolností se z nich stávají časované bomby. V domácnosti nejčastěji najdeme celou řadu elektrických spotřebičů, například lednice, televizory, kulmy, žehličky, vysavače, brusky apod. Pokud je totiž takový elektrický spotřebič poškozen nebo s ním zacházíme jinak, než je uvedeno v návodu, může dojít ke vzniku zkratu a následného požáru. Nejčastějším důvodem, který způsobuje požár je technická porucha na elektrickém přístroji nebo lidská nedbalost!

Protipožární dveře

Když už požár vznikne, je důležité se o něm včas dozvědět a zamezit jeho šíření v objektu. Právě k tomuto účelu slouží tzv. protipožární dveře. Tyto dveře se na první pohled příliš neliší od standardních, ale jejich konstrukce je speciálně upravena, aby dokázala na určitý čas odolat vysoké teplotě a plamenům.

Protipožární dveře se rozlišují:

  • EW - omezující požár, u kterých je sledováno množství sálavého tepla vyzařující z povrchu na straně odvrácené od požáru.
  • EI - bránící požáru, u kterých se na straně odvrácené od požáru sleduje přímo povrchová teplota.
  • DP1 - jsou ocelové dveře (vnitřní i venkovní varianta, plné i prosklené, stěny a vrata) 
  • DP2 - jsou ocelové dveře (vnitřní i venkovní varianta, plné i prosklené, stěny a vrata) jsou též v hliníkové úpravě 
  • DP3 - jsou dřevěné dveře (vnitřní i venkovní varianta, plné i prosklené, stěny, a repliky historických dveří kazetových a další...) 

Odolnost proti požáru

Parametr, který vypovídá o tom, jak dlouho stavební konstrukce nebo jiné prvky, odolávají účinkům ohně a žáru. Udává ji norma ČSN 730852.  Časový úsek se uvádí v minutách v základní hodnotové stupnici  1 S, 30, 45, 60, 90, 120, 180. Nejčastěji se požární odolnost měří těmito způsoby:

  • zkouškou
  • výpočtem
  • Porovnáváním dle legislativy a norem.

Pokud byste nevěděli, kde sehnat takové dveře, doporučím vám společnost SPEDOS, která je léty ověřenou společností, dodávající certifikované protipožární dveře i vrata.

Nejnovější články z této kategorie

Bezpečnostní značení na pracovišti a jeho význam

Bezpečnostní značení je jeden z důležitých prvků těch prostor, kde dochází k manipulace s velkými stroji a závažími, ale také kdekoliv, kde se dochází k blízkému kontaktu mezi lidmi a vozidly. Typickým příkladem jsou skladové provozy, kde se běžně setkává lidská i strojní síla. Aby nedošlo k úrazu nebo poškození, je velmi důležité, aby byly prostory pečlivě označeny bezpečnostními symboly, které všichni účastníci provozu dodržují.

Číst

Plošina jako přívěsný vozík

"Hele, tam na fasádě vyměň výbojku, nesvítí", asi tak se ve firmách zadávají zdánlivě jednoduché úkoly. Mnohdy si však nadřízený neuvědomuje fakt, že i výška 2 m, může zaměstnanci při nedodržení určitých pokynů a pomůcek způsobit pád. Většina pádů v rámci pracovních úrazů má za následek ranění, někdy dlouhodobějšího charakteru. V krajních případech může dojít i k úmrtí.

Číst

Školení obsluhy VZV

Pro obsluhování vysokozdvižných vozíků je nutné kvůli bezpečnosti na pracovišti absolvovat školení a získat tak certifikát o dokončení školení. Jak takové školení probíhá?

Číst

Centropa magazín
Svět firemních budov