Centropa magazín
Bezpečnost a značení

Epoxidový nátěr je základ pro kvalitní podlahy garáží a skladů

Podlaha je základem všeho! Jeli v nepořádku hrozí úraz, a to je velmi nepříjemné jak pro zaměstnance, tak i zaměstnavatele. Pokud totiž kontrola zjistí, že se úraz stal vlivem nevyhovující podlahy, hrozí velká pokuta nebo uzavření provozovny pro havarijní stav. Tento článek vás seznámí o možnostech, jak opravit stávající podlahu, aniž byste museli na dlouhé týdny přerušit provoz. Existuje hned několik metod, jak toho docílit.

 

Mnoho podnikatelů nebo správců průmyslových objektů jsou na rozpacích, když zjistí, že je podlaha v nevyhovujícím stavu. Proč tomu tak je? Zcela dobře si jsou totiž vědomi, že hrozí již v úvodu zmíněné zranění zaměstnanců a s tím způsobené značné nepříjemnosti. Dalším problémem je ovšem fakt, že po dobu rekonstrukce podlahy se musí celá plocha odklidit, což je značná komplikace, která s sebou přináší ušlý zisk a zvýšené náklady vlivem stěhování strojů nebo materiálu. Proto se nejčastěji uchyluji k „látání“ povrchových nedostatků různými nekvalitními hmotami a výsledek je spíše kontraproduktivní. Přitom existují mnohem lepší způsoby, jak opravit povrch, aniž by bylo potřeba stěhovat pryč vybavení nebo přerušovat výrobu. Jednou z technologií je epoxidový nátěr nebo stěrka. 

Průmyslové podlahy

Tyto typy podlah nacházíme v objektech, jsou kladeny vysoké zátěžové nároky. Průmyslová podlaha musí být odolná a po několik let bezúdržbová. Jedinou údržbou je její mytí, které je díky hladkému povrchu snadné. Před zahájením rekonstrukce je důležitá konzultace s profesionální firmou, která ji bude provádět. Je důležité stanovit jasné požadavky, které na nový povrch kladete. Podlahy se liší:

  • vzhledem,
  • omyvatelností,
  • maximální zátěží.

Metody renovace podlah

Každá společnost, zabývající se rekonstrukci průmyslových podlah vám dá na výběr, zda preferujete epoxid nebo polyuretan. Nelze přímo říci, který je lepší, protože každý z nich se hodí na jiné použití, proto je důležité informovat společnost, co je předmětem vaší výroby. Například polyuretan se používá spíše v potravinářském průmyslu a epoxid v provozech s manipulaci s kyselinami.

Epoxidové materiály

Jedná se o polymer, jiným názvem epoxidová pryskyřice. Nejčastější použití je v oblasti lepidel nebo nátěrových hmot. Výhodou těchto materiálů je jejich extrémní tvrdost a odolnost vůči zátěži vysokou hmotností. Tudíž se používají pro namáhavější provozy s vysokým provozem.

Polyuretanové materiály

Jedná se o pružnější, ale ne tak odolné materiály. Vhodné jsou zejména do provozů, kde hrozí oděr povrchu podlahy, tepelná námaha nebo vysoké vibrace. V dnešní době našly tyto materiály využití v parkovacích domech, díky hydroizolačním vlastnostem.

Další metody renovace podlah

  • Metylmetakrylátové stěrky
  • Cementové samonivelační stěrky

 

Bezpečnost a značení

Nejnovější články z této kategorie

Bezpečnostní značení na pracovišti a jeho význam

Bezpečnostní značení je jeden z důležitých prvků těch prostor, kde dochází k manipulace s velkými stroji a závažími, ale také kdekoliv, kde se dochází k blízkému kontaktu mezi lidmi a vozidly. Typickým příkladem jsou skladové provozy, kde se běžně setkává lidská i strojní síla. Aby nedošlo k úrazu nebo poškození, je velmi důležité, aby byly prostory pečlivě označeny bezpečnostními symboly, které všichni účastníci provozu dodržují.

Číst

Plošina jako přívěsný vozík

"Hele, tam na fasádě vyměň výbojku, nesvítí", asi tak se ve firmách zadávají zdánlivě jednoduché úkoly. Mnohdy si však nadřízený neuvědomuje fakt, že i výška 2 m, může zaměstnanci při nedodržení určitých pokynů a pomůcek způsobit pád. Většina pádů v rámci pracovních úrazů má za následek ranění, někdy dlouhodobějšího charakteru. V krajních případech může dojít i k úmrtí.

Číst

Školení obsluhy VZV

Pro obsluhování vysokozdvižných vozíků je nutné kvůli bezpečnosti na pracovišti absolvovat školení a získat tak certifikát o dokončení školení. Jak takové školení probíhá?

Číst

Centropa magazín
Svět firemních budov