Centropa magazín
Bezpečnost a značení

Bezpečnost únikových cest zajistí i světlíky z Lexanu

V případě požáru ve velkých výrobních firmách, je nejdůležitější zajistit bezpečnou evakuaci osob v budově. V každé takové firmě musí být maximálně zajištěná bezpečnost a to formou únikových cest. Každý projektant tak před stavbou musí posoudit velikost prostor, druh činnosti, která se v místě vykonává. A podle toho vhodně určit počet, umístění, rozměry a a další detaily potřebné k maximalizaci bezpečí všech osob a majetku. Jak ale dosáhnout co možná největší bezpečnosti?

Světlíky vám pomůžou

S bezpečností únikových cest vám výrazně pomohou světlíky. Ty se většinou instalují na střechu a právě tato vychytávka vám výrazně pomůže například v případě výpadku proudu. Díky tomu, že do prostoru propouští přirozené světlo, tak vám osvětli prostory. Kromě toho je jejich hlavní úlohou odvětrávání a můžou vám náramně pomoct v případě požáru. Kouř z požáru má totiž tendenci stoupat směrem nahoru. V případě, že byste v budově neměli světlíky, tak se v ní kouř nahromadí a nemá kudy uniknout. Pokud však střešní světlíky z Lexanu máte nainstalované, tak se v případě požáru otevřou a kouř tak bude unikat směrem ven. Zaručí vám to, že se osoby uvnitř nezačnou dusit a můžou jim i zachránit život.

 

Správné označení je základ

Pro dosáhnutí maximálního bezpečí je třeba dále mít viditelné označení únikových cest, které nesmí nikdo přehlédnout. Značení únikových cest a nouzových východů se řídí především podle platných českých zákonů. Na první pohled to vypadá, že o nic nejde, ale bezpečnostní značení musí splňovat několik podmínek.

 

  • značení vás musí dostatečně upozornit na možné překážka, na které můžete na únikové cestě narazit. Jako například různé stavební konstrukce apod.

 

  • musí vás upozorni na možnost pádu - to platí zejména pro schodiště nebo když se změní sklon terénu.

 

  • značení nesmí ovlivnit případný kouř z požáru a musí tak být neustále dobře viditelné. To znamená, že musí být usazené maximálně do výšky 2,5 metru.

 

  • musí být vyrobené z fotoluminisčenčního materiálu, který pohlcuje světlo a ve tmě ho vyzařuje zpět. To znamená, že značky jakoby svítí a jsou tak daleko viditelnější.

Nejnovější články z této kategorie

Bezpečnostní značení na pracovišti a jeho význam

Bezpečnostní značení je jeden z důležitých prvků těch prostor, kde dochází k manipulace s velkými stroji a závažími, ale také kdekoliv, kde se dochází k blízkému kontaktu mezi lidmi a vozidly. Typickým příkladem jsou skladové provozy, kde se běžně setkává lidská i strojní síla. Aby nedošlo k úrazu nebo poškození, je velmi důležité, aby byly prostory pečlivě označeny bezpečnostními symboly, které všichni účastníci provozu dodržují.

Číst

Plošina jako přívěsný vozík

"Hele, tam na fasádě vyměň výbojku, nesvítí", asi tak se ve firmách zadávají zdánlivě jednoduché úkoly. Mnohdy si však nadřízený neuvědomuje fakt, že i výška 2 m, může zaměstnanci při nedodržení určitých pokynů a pomůcek způsobit pád. Většina pádů v rámci pracovních úrazů má za následek ranění, někdy dlouhodobějšího charakteru. V krajních případech může dojít i k úmrtí.

Číst

Školení obsluhy VZV

Pro obsluhování vysokozdvižných vozíků je nutné kvůli bezpečnosti na pracovišti absolvovat školení a získat tak certifikát o dokončení školení. Jak takové školení probíhá?

Číst

Centropa magazín
Svět firemních budov